ruimte#

44

Samen in de regio

Naam Auteur
zijn-haar functie
44
Samen in de regio
Jan 2020

De steeds luider klinkende vraag of onze traditionele organisatie- en bestuursvormen de ‘glokale’ uitdagingen van de 21ste eeuw nog wel aankunnen, rijst ook in de Vlaamse ruimte. Dit themadossier gaat dieper in op hete hangijzers en oplossingen die tijdens de voorbije Werelddag van de Stedenbouw (21 november 2019, Vilvoorde) naar voren werden geschoven. De schaal van de stadsregio stond daarbij in het middelpunt van de belangstelling. Keynotesprekers en kernredacteurs-van-dienst, Filip De Rynck en Bart Van Herck, definieerden de stadsregio als ‘het meest aangewezen instrument voor een degelijk omgevingsbeleid en een efficiënte interbestuurlijke samenwerking’. Dat hun voorstel in de wandelgangen voor de nodige commotie zorgde, hoeft geen betoog: de traditionele spanningen tussen de Vlaamse steden en hun verkaveld ommeland zijn genoegzaam bekend.

voorgaande edities

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).