ruimte#

50

De 15 minutenstad

Naam Auteur
zijn-haar functie
50
De 15 minutenstad
Jun 2021

De 15 minutenstad van Carlos Moreno lijkt een wonderformule voor vraagstukken waar steden en gemeenten mee kampen. Voor zaken zoals het klimaat is het voor lokale overheden bovendien niet altijd makkelijk om draagvlak te creëren bij burgers. De 15 minutenstad heeft de verdienste dat het prikkelt en burgers dus kan meekrijgen met deze belangrijke verhalen. De Parijse burgemeester Hidalgo won er alvast overtuigend de gemeenteraadsverkiezingen mee! Er vallen natuurlijk ook kanttekeningen te plaatsen bij het concept. RUIMTE 50 neemt de 15 minutenstad kritisch onder de loep: we belichten de plus- en minpunten vanuit het standpunt van verschillende doelgroepen en bekijken wat het kan betekenen voor Vlaanderen.

De inleidende tekst ‘Meer dan alleen citymarketing?’ is het resultaat van het denkwerk dat diverse experten verrichtten in de aanloop naar het VRP-voorjaarscongres 2021 ‘De 15 minutenstad in Vlaanderen’? Het artikel biedt een diepgaande analyse van het concept van Carlos Moreno.

Utrecht zal in 2040 een 10 minutenstad worden. De knappe toekomststrategie die de Nederlandse stad hiervoor uittekende, kunt u lezen in ‘Barcode Utrecht’. Vlaanderen heeft met de Leefbuurten dan weer een regio-eigen versie van het 15 minutenconcept. Wat we kunnen doen om bestaande Vlaamse woonbuurten om te toveren tot leefbuurten met een kwaliteitsvol publiek domein leest u in ‘Ademruimte in de verdichtende stad’.

‘Is er leven voor het 15 minutendorp?’ bekijkt of het concept van Moreno iets kan betekenen voor Vlaamse dorpen. ‘Minder mobiel’ belicht het standpunt van mensen die op een plek wonen waar voorzieningen enkel bereikbaar zijn met de auto. ‘Internationale recepten voor complete buurten’ toetst de principes van de 15 minutenstad aan die van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. ‘Digitale tweelingen’ laat zien hoe technologie een hulpmiddel kan zijn om beleidskeuzes te maken voor complexe stedelijke vraagstukken.

Tot daar een greep uit het aanbod. Veel leesplezier!

voorgaande edities

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).

M A I L E R L I T E