Besluitvorming voor gebedsgericht beleid

Auteurs: Guy Vloebergh en Tom Coppens (1 maart 2019). Besluitvormingsprocessen van gebiedsgerichte projecten zijn complex, chaotisch en onvoorspelbaar. Dat is erg lastig voor procesmanagers die in de dagelijkse praktijk een tastbaar eindresultaat wensen neer te zetten. Niets is daarom praktischer dan een goede theorie. In de bestuurskundige literatuur werden verschillende modellen ontwikkeld die trachten te verklaren hoe besluitvorming verloopt, of zou moeten verlopen.
lees artikel
M A I L E R L I T E