Wat betekenen verordeningen voor het woonbeleid

Auteurs: Isabelle Pannecoucke, Pol Van Damme, Bernard Hubeau (1 maart 2019). Wonen vergt uiteraard ruimte en heeft bijgevolg grote planologische en stedenbouwkundige implicaties. Recentelijk boog de Vlaamse Woonraad zich over de relatie tussen het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Na overleg met een aantal centrumsteden formuleerde de Raad daarover in november vorig jaar op eigen initiatief een advies ('Wonen en verordeningen', 30.11.2018), waarin wordt nagegaan wat stedenbouwkundige verordeningen zoal kunnen betekenen voor het lokale woonbeleid.
lees artikel
M A I L E R L I T E