Methodiek, mindset of mode?

Auteurs: Karl Catteeuw, Rik Samyn, Lies Messely, Hans Tindemans (1 maart 2019). Regionale gebiedsontwikkeling is hot in Vlaanderen. Overheden maken plannen voor landschapsparken en stellen Territoriale Ontwikkelingsprogramma's op. Strategische Projectgebieden worden op kaarten afgebakend, krijgen een aparte identiteit en een actieplan met wat financiering. Dat bracht de VRP ertoe om een opleiding te organiseren over gebiedsontwikkeling die stads- en gemeentegrenzen overschrijdt. Een dertigtal mensen, afkomstig uit de Vlaamse overheid, provincies, regionale landschappen, streekintercommunales en private studiebureaus, meldt er zich jaarlijks voor aan. Blijkbaar is er in Vlaanderen nood aan een houvast voor regionale gebiedsontwikkeling.
lees artikel
M A I L E R L I T E