Prinsheerlijk platteland.

Auteur: Sirka Lüdke (1 maart 2019). Het plattelandsproject de Merode, een voormalig privédomein van 1500 hectare bossen en natuurgebieden tussen de Demer en de Nete, is vandaag een waardevol natuur- en recreatiegebied. Het verhaal begon toen de prins de Merode de kern van het gebied, waarvan het grootste deel ontoegankelijk was, in 2004 verkocht. Dat was het startschot van het plattelandsproject dat gedurende meer dan tien jaar door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vorm werd gegeven in nauwe samenwerking met een ruime groep partners. Samen werkten ze een geïntegreerd gebiedsprogramma uit, dat inzet op het ontwikkelen en beleefbaar maken van natuur, landschap en erfgoed.
lees artikel
M A I L E R L I T E